Terms and Privacy Policy

Warunki korzystania z serwisu Pulse Monitor.

Polityka Prywatności


1. Informacje ogólne

1.1. Właścicielem serwisu, wszelkich praw autorskich i podmiotem świadczącym usługi w serwisie Pulse Monitor jest firma RADEAL Sp z o.o. z siedzibą w Michałowicach, NIP: 945-217-17-33, REGON: 122756670 zwana dalej Operatorem.

1.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Korzystanie z serwisu

2.1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptacje niniejszego regulaminu

2.2. Usługodawca informuje, że korzystanie z serwisu może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet.

2.3. Zakazane jest korzystanie z serwisu w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajam.

2.4. Zabronione jest bez zgody Administratora wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie całości lub fragmentów serwisu. Za wyjątkiem użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83)

3. Polityka Prywatności

3.1. Ochrona prywatności i bezpieczeństwo danych

a) Administratorem danych osobowych Klienta jest firma Radeal sp. z o.o. z siedzibą ul. Fiołkowa 1, 32-091 Michałowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 945217173, numer KRS: 0000449093.

b) Rejestracja użytkownika wymaga podania danych takich jak adres e-mail będący postawą autoryzacji, hasło, oraz opcjonalnie dane osoby kontaktowej.

c) Radeal sp. z o.o. na podstawie zgody Klienta przetwarza dane osobowe w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania Usługi zgodnie z zasadami wskazanymi w ustawie o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, zapewnia prawo wglądu do przekazanych danych osobowych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych.

d) Jakiekolwiek dane przekazywane do Operatora podawane są dobrowolnie i są niezbędne w celu realizacji świadczenia usługi. Dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

e) Operator zapewnia ochronę tych danych poprzez stosowanie środków technicznych jak połączenie szyfrowane SSL.

f) Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych przez użytkownika na skutek działania czynników zewnętrznych lub innych okoliczności niezależnych od Operatora.

g) Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek braku ciągłości funkcjonownaia serwisu, zaprzestania działania serwisu lub korzystania z serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.

3.2. Polityka cookies

Cookies, popularnie zwane ciasteczkami to niewielkie pliki tekstowe (txt.) wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwisowi internetowemu, który je utworzył, używamy je w celu zapewnienia prawidłowego działania niektórych funkcjonalności strony www, dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika, możliwości zalogowania się a także tworzenia anonimowych statystyk odwiedzin czy wyświetleń reklam. Dla realizacji powyższych celów możemy również zezwolić podmiotowi zewnętrznemu np. Google na zamieszczenie plików cookies na Państwa urządzeniu.
Wyłączenie cookies. Użytkownik może ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku, albo automatycznie usuwały w określonym czasie. W konsekwencji może to prowadzić do problemów z wyświetlaniem niektórych stron serwisu, czyli na przykład wielokrotnego wyświetlania tych samych banerów reklamowych, brak mozliwości zalogowania się itp. O sposobie wyłączenia zapisywania cookies dowiesz się na stronach internetowych producentów przeglądarek.

Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.10.2013 r. Ostatnia zmiania w dniu 15.05.2018.